Framsiden

Dampskibsexpeditørernes Forening ble stiftet 27. februar 1893, under navnet Christiania Dampskibsexpeditørers Forening, men skiftet navn til Dampskibsexpeditørernes Forening i 1925.

Formålet er å ivareta medlemmenes fellesinteresser i forhold til statlige og kommunale myndigheter, havnevesen, skipsekspedisjon og losse- og lastearbeidere og Deres organisasjoner.

Dampskibsexpeditørernes Forening har 26 medlemsbedrifter, herunder linjerederier, terminaloperatører, stevedoreselskaper og linjeagenter som er tilknyttet Oslo havn. Foreningens medlemsbedrifter har ca. 900 ansatte.

Medlemsbedriftene står for over halvparten av godshåndteringen over Oslo havn.